2019-07-31 14:19:28
Umowa dla pracowników oddelegowanych, co warto wiedzieć?

Istotne jest, aby zachować podstawowe prawa dotyczące podjęcia stosunku pracy przez pracownika.

W myśl art. 22 § 1 kodeksu pracy ważne, aby delegowanie pracownika do Niemiec było oparte na umowie lub aneksie do umowy jeśli jest to pracownik, który już dla konkretnego przedsiębiorstwa świadczył pracę w Polsce.

Należy pamiętać, że u naszych sąsiadów za Odrą nie ma stosunku pracy wynikającego z umowy zlecenia. Każde na nowo zawierane umowy powinny być umowami o pracę lub umowami zlecenie ale posiadające warunki umowy o pracę w Niemczech.

Bardzo często, jako firma świadcząca usługi kadrowo-płacowe w Niemczech dostajemy szereg pytań o to, czy można delegować pracownika na umowie o pracę w Polsce.

Śpieszymy z wyjaśnieniem – niestety nie.

Należy rozdzielić pracę wykonywaną w Polsce od świadczonej w Niemczech. Jeśli chcą Państwo oddelegować pracownika, należy mu stworzyć aneks do umowy o pracę lub do innej umowy cywilno-prawnej.

Powinno być na niej  zaznaczenie, że umowa o świadczenie usług stanowi uzupełnienie istniejącej umowy o świadczenie usług w Polsce i  jest  ważna tylko na okres pobytu w Niemczech lub innym kraju delegowania.

Taki dokument powinien zawierać :

– Nazwę oraz adres pracodawcy i pracownika,

– Datę zawarcia umowy

– Czas trwania okresu wypowiedzenia,

– Państwa, w których ma pracować dana siła robocza,

– Rodzaj i oczekiwany czas pracy, data zakończenia umowy,

– Przysługujący urlop dla pracownika, bądź sposób jego rozliczenia,

– Wynagrodzenie podstawowe oraz premii,

– Wysokość dodatków za nadgodziny, za pracę w święta oraz w nocy jeśli taka praca występuje,

– Uzgodnione dzienne lub tygodniowe godziny pracy,

– Wyznaczone normy zbiorowe struktury prawnej (układ zbiorowy, umowa spółki) – o ile występuje w przedsiębiorstwie za granicą, w której pracownik będzie świadczył pracę

– Stanowisko pracownika.

 

Firma Euro-lohn.eu pomaga w utworzeniu poprawnych umów cywilno-prawnych, które spełniają wymogi kraju delegowania.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do istniejących umów lub przygotowują się do rozpoczęcia współpracy z Kontrahentami z Niemiec zapraszamy do współpracy.

Zapisz się do Newslettera!