2023-01-27 14:36:43
Urlop okolicznościowy w Niemczech

W życiu każdej osoby może dojść do wydarzenia, które uniemożliwi jej stawienie się w pracy – ze względu na to, w prawie niemieckim, podobnie jak w polskim przewidziano możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego. Komu i w jakich sytuacjach będzie on przysługiwać?

Sytuacje, w których pracownik powinien otrzymać dzień wolny nie są szczegółowo określone w niemieckim prawie – kodeks cywilny (BGB) mówi jednak o tym, że pracownik nie powinien utracić prawa do wynagrodzenia, jeśli tymczasowo, z przyczyn niezależnych, będzie on niezdolny do pracy.

Aby zatem skorzystać z urlopu okolicznościowego muszą zostać spełnione trzy warunki: okres niezdolności do pracy jest bardzo krótki (maksymalnie kilka dni), pracownik nie ponosi winy za zaistniałą sytuację oraz powód niezdolności do pracy dotyczy tylko jednej osoby (a nie np. całego zespołu). Pracownik nie może też udać się na urlop bez uzgodnienia tego z przełożonym – pracodawca musi wyrazić na niego zgodę, i to na pracowniku spoczywa obowiązek przedstawienia odpowiednich dokumentów, które udowodnią prawo do urlopu.

W jakich sytuacjach pracodawca powinien udzielić urlopu okolicznościowego? O ile pracownika nie obejmuje układ zbiorowy – np. dla sektora publicznego (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) , w którym wyszczególnione zostały konkretne zasady przyznawania urlopu, zakłada się, że płatna nieobecność przysługuje w dniu:

a) Ślubu lub oficjalnej rejestracji związku partnerskiego – aby pracodawca mógł udzielić urlopu na tę okazję, pracownik powinien dostarczyć list z urzędu stanu cywilnego, który to potwierdzi;

b) Narodzin dziecka – standardowo przysługuje wtedy jeden dzień wolnego, natomiast warto pamiętać, że w niektórych sytuacjach pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu – np. jeśli dziecko urodziło się w niedzielę;

c) Śmierci bliskiego członka rodziny – w zależności od stopnia pokrewieństwa, a także tego, czy osoby zamieszkiwały w tym samym gospodarstwie domowym co pracownik, można otrzymać od jednego, do trzech dni wolnego;

d) Choroby krewnego mieszkającego w tym samym gospodarstwie domowym – standardowo jest to jeden dzień płatnego urlopu okolicznościowego;

e) Wizyta u lekarza – pod warunkiem, że nie ma możliwości wpłynięcia na termin i wizyty i umówienia jej po pracy.

Powyżej podany czas trwania urlopu nie jest narzucony przez prawo, przyjmuje się jednak, że nieobecność powinna być wystarczająco długa aby pozwoliła na załatwienie danej sprawy. Ponieważ kwestie przyznawania wolnego dnia okolicznościowego są w Niemczech niesprecyzowane i bardzo często zależy to od dobrej woli pracodawcy, w celu uniknięcia nieporozumień z pracownikiem w przyszłości, warto doprecyzować zasady przyznawania urlopów okolicznościowych i czas ich trwania i dodać odpowiedni zapis do umowy o pracę.

Prawidłowe skonstruowanie umowy z pracownikiem oraz dobranie odpowiednich warunków zatrudnienia, jest jednym z podstawowych elementów legalnego delegowania pracowników do Niemiec, dlatego rozpoczynając działalność w Niemczech warto skorzystać z pomocy specjalisty. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!