2020-01-23 14:17:21
Ustawa MiLoG

Mindestlohngestez (w skrócie: MiLoG) to obowiązująca w Niemczech ustawa o płacy minimalnej. Ustawa obowiązująca od 2015 roku i jest jednym z podstawowych elementów niemieckiego prawa pracy. Płaca minimalna obowiązuje każdą osobę wykonującą pracę na terenie Niemiec, a jej wysokość zależna jest od wykonywanego zawodu – nie może być jednak niższa niż ogólna stawka wynosząca w obecnym roku 9,35 euro.

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, płaca minimalna przysługuje również pracownikom delegowanym, pochodzącym spoza Niemiec. MiLoG reguluje nie tylko płace, ale również czas pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik w Polsce zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę czy zlecenie – ustawa o płacy minimalnej obejmuje każdą osobę pozostającą w stosunku pracy na terenie Niemiec. Wyjątkiem jest świadczenie usług w oparciu o samozatrudnienie, które nie jest regulowane postanowieniami ustawy. Nie oznacza to jednak, że zarejestrowanie własnej działalności jest sposobem na ominięcie wymagań ustawy MiLoG. Jeśli bowiem umowa takiej osoby zostanie zweryfikowana przez służby celne i zakwalifikowana jako stosunek pracy, działalność gospodarcza może zostać uznana za jedynie pozorną, co niesie za sobą konsekwencje prawne oraz finansowe ze strony niemieckich instytucji.

Ustawa budzi wątpliwości wśród polskich przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie usług transportowych. Ustawa bowiem nie bierze pod uwagę mobilnego charakteru pracy, co powoduje problemy w rozliczaniu zawodowych kierowców. Ponieważ Zollamt (niemiecki urząd celny) może prowadzić szczegółowe kontrole, decydując się na świadczenie usług na terenie Niemiec,  należy pamiętać o przestrzeganiu zapisów ustawy o płacy minimalnej – wyjątkiem mogą być jedynie przewozy tranzytowe (np. punkt docelowy kierowcy znajduje się w innym kraju, ale musi on przejechać przez Niemcy aby tam dotrzeć). Kary za prowadzenie działalności niezgodnie z postanowieniami Mindestlohnegestez mogą sięgać nawet 500 000 euro.

Pracodawcy korzystający z MiLoG mają obowiązek spełniać wymogi administracyjne takie jak prowadzenie bieżącej ewidencji czasu pracy w języku niemieckim oraz prawidłowe przechowywanie i udostępnianie dokumentów dotyczących płac pracowników przez okres 2 lat.

Jeśli mają Państwo pytania w tym temacie, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem 509 434 327.

 

 

 

Zapisz się do Newslettera!