2023-05-17 08:52:50
Ustawa o pracy tymczasowej - kontynuuacja

Pozostając w temacie niemieckiej ustawy regulującej pracę tymczasową (AüG), dzisiaj przybliżymy Państwu kolejne zapisy tej ustawy. Artykuł, w którym opisujemy pierwszą część ustawy przeczytają Państwo tutaj.

Wydanie Licencji Agencji Pracy Tymczasowej

Aby uzyskać pozwolenie na użyczanie pracowników należy pamiętać o kilku zasadach:

1. Licencja udzielana jest na pisemny wniosek (więcej o tym, jakie dokumenty przygotować do złożenia wniosku przeczytają Państwo tutaj);

2. Pozwolenie może zostać wystawione z zastrzeżeniem dodatkowych warunków i wymogów, które mają na celu zagwarantowanie, że nie wystąpią żadne przesłanki do odmowy wydania zezwolenia;

3. Licencja może zostać wydana z zastrzeżeniem możliwości jej cofnięcia, jeśli ostateczna ocena wniosku jest niemożliwa;

4. Licencja jest ważna przez okres jednego roku, i najpóźniej 3 miesiące przed upływem jej ważności należy złożyć wniosek o jej przedłużenie o kolejny rok;

5. Jeśli przez trzy kolejne lata przedsiębiorstwo otrzymało przedłużenie pozwolenia na użyczanie pracowników, może zostać ono udzielone na czas nieokreślony. Licencja wygaśnie jednak, jeśli agencja nie korzysta z niej przez okres trzech lat.

Odmowa wydania Licencji

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na użyczanie pracowników może zostać odrzucony, jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, że przedsiębiorca:

1. Nie jest wystarczająco wiarygodny aby móc prowadzić działalność agencji pracy tymczasowej, w szczególności, jeśli wcześniej nie przestrzegał obowiązków związanych z:

a) Zgłoszeniem do ubezpieczenia i opłacaniem składek na ubezpieczenie;

b) Odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy;

c) Legalnym zatrudnieniem pracowników pochodzących z tzw. Państw Trzecich;

d) Nieprzekraczaniem maksymalnych okresów delegowania pracowników;

2. Ze względu na strukturę firmy nie będzie w stanie wypełnić podstawowych obowiązków pracodawcy;

3. Nie zapewnia użyczanemu pracownikowi należnych warunków zatrudnienia, np. w kwestii wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy będący obywatelami państw członkowskich EOG otrzymują Licencję Agencji Pracy Tymczasowej na takich samych zasadach jak obywatele Niemiec. Jeśli prowadzą Państwo agencję pracy tymczasowej i chcą Państwo rozpocząć użyczanie pracowników do Niemiec, oferujemy wsparcie w kwestii uzyskania licencji, przygotowania firmy do legalnego delegowania oraz rozliczania płacowego pracowników.

Zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327. Zachęcamy również do śledzenia artykułów pojawiających się na naszej stronie, na której wkrótce opublikujemy kolejne informacje dotyczące ustawy AÜG.

Zapisz się do Newslettera!