2022-10-14 10:31:48
W jakiej walucie wypłacić wynagrodzenie pracownika delegowanego?

Pracodawcy decydujący się na prowadzenie firmy w Niemczech i delegowanie pracowników powinni pamiętać o obowiązku wypłacenia wynagrodzenia zgodnego ze stawkami obowiązującymi w tym kraju.

Pojawia się jednak pytanie, czy wynagrodzenie pracownika delegowanego musi zostać wypłacone w konkretnej walucie? Zdecydowanie nie: pracodawca ma możliwość wypłacenia pensji zarówno w euro jak i przeliczonej na złotówki, warto jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach, dzięki którym możliwe jest poprawne przeliczenie wynagrodzenia.

1. Zgoda pracownika

Przygotowując aneks na czas oddelegowania, warto zamieścić tam informację o tym, w jakiej walucie wypłacane będzie wynagrodzenia. Należy przestrzegać tych ustaleń każdego miesiąca, a ewentualną zmianę formy wypłaconego wynagrodzenia ustalić indywidualnie z pracownikiem i posiadać na to jego zgodę.

2. Prawidłowe dobranie kursu walut

Decydując się na wypłacenie wynagrodzenia osiąganego w Niemczech w złotówkach, należy je prawidłowo wyliczyć, biorąc pod uwagę niemieckie stawki, a następnie odpowiednio przewalutować. Na podstawie  art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przeliczając wynagrodzenie należy uwzględnić kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dnia poprzedzającego dzień wypłaty.

3. Ustalenie miejsca opłacania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie

Przeliczając wynagrodzenie należy pamiętać o tym, że od wypłacanych kwot niezbędne jest odprowadzenie potrąceń na podatek czy ubezpieczenie, i odpowiednio obliczyć np. podstawę wymiaru składek ZUS.

Jeśli szukają Państwo pomocy specjalisty w kwestii rozliczenia płacowego pracowników oddelegowanych do Niemiec, zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!