2020-10-15 10:17:57
Wniosek o wydanie zaświadczenia A1

Zaświadczenie A1 wydawane jest w celu udowodnienia, że pracownik delegowany do Niemiec podlega pod polskie ubezpieczenie społeczno-zdrowotne. Aby otrzymać zaświadczenie niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku o jego wydanie w ZUS-ie.

Dla pracownika delegowanego do pracy w krajach UE, EOG oraz Szwajcarii przeznaczony jest wniosek US-3 składający się z 4 stron, podzielonych tematycznie.

Pierwszy blok przeznaczony jest na dane osobowe pracownika delegowanego. Uzupełnić należy PESEL (lub rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, jeżeli osoba nie posiada nadanego numeru PESEL), imię, nazwisko oraz miejsce urodzenia, a także adres zamieszkania w kraju pobytu.

Następnie podają Państwo informacje dotyczące delegowania, gdzie uzupełnić należy: miejsce delegowania (lub zaznaczyć, że pracownik delegowany nie posiada stałego adresu); okres delegowania (daty od – do); należy również uzupełnić informację, czy dany pracownik był już delegowany przez tego samego pracodawcę– jeżeli tak, podają Państwo okresy poprzednich delegowań wraz z informacją, o tym, czy na tamten okres zostało już wydane zaświadczenie A1. Odpowiedzieć należy również na pytania dotyczące sytuacji pracownika w ciągu miesiąca poprzedzającego delegowanie pracownika do Niemiec.

Kolejne pytania dotyczą samego delegowania i pozwalają na stwierdzenie, czy możliwe jest wydanie zaświadczenia A1 – dotyczą m.in. tego, czy pracownik delegowany jest w celu zastąpienia innej osoby, lub czy na okres delegowania  przyznany został urlop bezpłatny.

Kolejny blok dotyczy informacji o przedsiębiorstwie delegującym, gdzie oprócz podstawowych danych takich jak NIP czy nazwa firmy należy odpowiedzieć na pytania pozwalające na stwierdzenie, czy normalna działalność przedsiębiorstwa jest wykonywana głównie w Polsce. Podać należy np. liczbę pracowników delegowanych i tych wykonujących pracę w Polsce, liczbę umów realizowanych w Polsce a tych za granicą, czy tez obroty przedsiębiorstwa w Polsce.

W niektórych sytuacjach może pojawić się konieczność dołączenia do wniosku formularza US-54 lub US-55.

Formularz US-54 przeznaczony jest dla obywateli państw trzecich wnioskujących o A1, a jego uzupełnienie pozwala na potwierdzenie legalności zamieszkania w Polsce danego pracownika. W formularzu należy podać dane osobowe i odpowiedzieć na pytania dotyczące zatrudnienia w Polsce a także dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do pobytu.

Formularz US-55 dołączają obywatele UE. EOG oraz Szwajcarii, nie jest on jednak wymagany jeżeli pracownik delegowany był objęty ubezpieczeniem w Polsce przez co najmniej miesiąc poprzedzający delegowanie.

Rozliczenie pracowników delegowanych do Niemiec lub Austrii i pozyskanie zaświadczenia A1 warto oddać w ręce specjalistów, dlatego zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!