2020-10-02 14:08:08
Zasiłki dla pracowników w Austrii

Oprócz podstawowej pensji, pracownicy zatrudnieni oraz delegowani do Austrii często mogą liczyć również na dodatki do wynagrodzenia oraz zasiłki. Do najpopularniejszych zasiłków w Austrii należą:

1. Familienbeihilfe– zasiłek rodzinny, przyznawany po urodzeniu dziecka. Jego kwoty różnią się, ze względu na liczbę dzieci oraz ich wiek – podstawowa kwota przyznawana po urodzeniu dziecka to 111,80 € i wzrasta do 162 € dla dzieci powyżej 19 roku życia. Familienbeihilfe przyznawany jest do skończenia przez dziecko 24 lat (z możliwością wydłużenia go w wyjątkowych sytuacjach do 25 roku życia).

Oprócz podstawowej kwoty zasiłku można otrzymać dodatek w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego, oraz ze względu na liczbę dzieci.

2. Kinderbetreuungsgeld to zasiłek wychowawczy, przyznawany dla jednego z rodziców. Można o niego wnioskować zarówno na dzieci biologiczne jak i adoptowane, jednak aby go otrzymać rodzic wnioskujący o zasiłek musi spełnić podstawowe wymagania, m.in.:

a) Należy już pobierać zasiłek Familienbeihilfe;

b) W czasie jego pobierania nie można przebywać na zasiłku dla bezrobotnych

c) Rodzic, który wnioskuje o zasiłek powinien być zameldowany pod tym samy adresem co dziecko;

d) Należy pracować w Austrii przynajmniej pół roku przed narodzinami dziecka

Kinderbetreuungsgeld może być wypłacany w oparciu o wysokość dochodów, lub ryczałtem – nie można wtedy przekroczyć określonej granicy dochodów.

3. Arbeitslosengeld to zasiłek dla osób bezrobotnych. Aby go otrzymać należy zarejestrować się w Arbeitsmarktservice (AMS) czyli austriackim urzędzie pracy. Przyznawany jest on zazwyczaj na okres 20 tygodni (wyjątkiem są osoby o długim stażu pracy, gdzie okres wypłacania Arbeitslosengeld może być wydłużony do 52 tygodni). Prawo do otrzymania zasiłku zależy od tego, czy w ciągu poprzedzających 12 miesięcy osoba pozostawała w stosunku pracy:

a) przez co najmniej 26 tygodni w przypadku osób, które nie ukończyły 25 roku życia;

b) co najmniej 52 tygodnie w przypadku osób, które ukończyły 25 rok życia i rejestrują się jako bezrobotni pierwszy raz;

c) Co najmniej 28 tygodni dla pozostałych osób.

Wysokość Arbeitslosengeld uzależniona jest od wysokości wcześniejszego dochodu – stanowi 55% kwoty netto.

4. Krankengeld– zasiłek chorobowy przyznawany jest osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą powrócić do pracy. Przez pierwsze tygodnie choroby pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie od pracodawcy (całość wynagrodzenia wypłacana jest przez okres od 6 do 12 tygodni w zależności od stażu pracy) a następnie połowę wynagrodzenia przez 4 tygodnie. Po tym okresie nabywa prawo do pełnego świadczenia Krankengeld. Wysokość zasiłku wyliczona jest w oparciu o wynagrodzenie wypłacane w okresie poprzedzającym chorobę.

Warto pamiętać, że prawa do zasiłku chorobowego nie będą miały osoby które są niezdolne do pracy z powodu np. przedawkowania narkotyków czy alkoholu.

Zapisz się do Newslettera!