2021-07-14 08:41:20
Zagraniczne kwalifikacje zawodowe w Niemczech

Praca w tak zwanych zawodach regulowanych w Niemczech, możliwa jest jedynie jeżeli pracownik zatrudniony w Niemczech ma możliwość udokumentowania posiadanych przez niego kwalifikacji. Podejmując pracę w sektorze medycznym, prawniczym czy służbie państwowej niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia kwalifikacji równorzędne dyplomom otrzymywanym w Niemczech. W przypadku zawodów nieregulowanych, uznanie zawodu nie jest konieczne, jednak może stanowić dodatkowy atut na rynku pracy, lub przełożyć się na wyższe zarobki.

Uznanie do wykonywania zawodów regulowanych w Niemczech jest niezbędne, niezależnie od kraju w którym zostało zdobyte. Aby było to możliwe należy udać się do odpowiedniego punktu na terytorium Niemiec – miejsce uznania kwalifikacji różnić się będzie w zależności od posiadanego zawodu. Aby zweryfikować, czy posiadane kwalifikacje są na poziomie odpowiadającym niemieckim wymogom, przedłożyć należy wszystkie posiadane dokumenty – świadectwa czy dyplomy ze szkoły/uczelni, certyfikaty, potwierdzenia ukończonych szkoleń dodatkowych itp. Zweryfikowane zostanie również faktyczne doświadczenie posiadane w danym zawodzie, które może pomóc w zrekompensowaniu ewentualnych różnic kształcenia teoretycznego.

Każda osoba planująca podjęcie zatrudnienia w Niemczech może starać się o uznanie zawodu – nie jest w tym celu wymagane posiadanie niemieckiego obywatelstwa czy meldunku. Obywatele Unii Europejskiej mogą również liczyć na ułatwienia w przypadku weryfikacji zawodów takich jak: aptekarz, pielęgniarz, psychoterapeuta czy agent nieruchomości – od 2016 roku uznanie kwalifikacji możliwe jest drogą online.

Procedura uznania kwalifikacji jest zazwyczaj płatna –  ceny mogą zaczynać się od kilkudziesięciu i sięgać nawet tysiąca euro, w zależności od posiadanych kwalifikacji oraz zasad obowiązujących w danym punkcie. Dodatkowo pod uwagę należy wziąć koszty własne, np. tłumaczenia posiadanych dokumentów.

Osoby zarejestrowane w Niemczech jako bezrobotne, mogą liczyć na pomoc ze strony państwa w procedurze uznania kwalifikacji zawodowych oraz zwrot części kosztów.

Jeżeli posiadane kwalifikacje są równoważne, czyli nie znaleziono istotnych różnić pomiędzy przedstawionymi dokumentami a tymi wydawanymi w Niemczech otrzymają Państwo potwierdzenie uznania kwalifikacji zawodowych. Standardowy czas oczekiwania na uznanie kwalifikacji zawodowych wynosi maksymalnie 3 miesiące (liczone od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów) – w skomplikowanych przypadkach możliwe jest jego jednorazowe przedłużenie.

Większość wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych rozpatrywane jest pozytywnie, dzięki czemu pracownicy mogą liczyć na równe traktowanie jak specjaliści niemieccy.

Zapisz się do Newslettera!