2019-12-13 15:14:16
Zakład Podatkowy

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się nie tylko na zakładanie firmy w Niemczech, ale również na wykonywanie prac poza granicami kraju bez konieczności rejestrowania nowej siedziby firmy. Za tą decyzją idzie bardzo wiele wątpliwości, obawiamy się biurokracji związanej z przygotowaniem przedsiębiorstwa do legalnego zatrudnienia, ale też informacji, które napływają do nas z różnych źródeł. Delegowanie pracowników do Niemiec wymaga znajomości wielu zagadnień związanych z oddelegowaniem, a jednym z pojawiających się najczęściej jest koncepcja zakładu podatkowego a dokładniej czym on jest i kiedy powstaje.

Zakład podatkowy (Betriebsstätte) to pojęcie prawa podatkowego służące określeniu uprawnień i obowiązków podatkowych. Jest to charakterystyczny rodzaj przedsiębiorstwa, który powinien być odpowiednio rozumiany w celu prowadzenia prawidłowych rozliczeń podatkowych działalności.

Jeżeli dojdzie do powstania takiego zakładu, zarówno podatek od zysków, jak i podatek dochodowy pracownika delegowanego do Niemiec powinien być odprowadzany za granicą.

Istotną informacją jest fakt, że w takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy konkretny pracownik delegowany przebywa za granicą krócej niż 183 dni – jeśli podejmuje on zatrudnienie w przedsiębiorstwie posiadającym zakład podatkowy, jego praca zostanie opodatkowana na terenie Niemiec czy Austrii od pierwszego dnia pracy.

Powstanie zakładu podatkowego jest ściśle związane z postanowieniami ustawy z art. 5a pkt 22 mówiącym o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4a pkt 11 dotyczący ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Artykuł 5. ustawy definiuje zakład jako placówkę, w której stale wykonywana jest działalność przedsiębiorstwa.

Na podstawie tego opisu, zakładem podatkowym powinny być między innymi:

• biuro lub siedziba zarządu;

• warsztat;

• fabryka własnych wyrobów;

• kopalnie zasobów naturalnych;

• placówki handlowe.

Inne zasady dotyczą miejsc, w których wykonywane są prace zagranicą. Do powstania zakładu dochodzi bowiem w sytuacji, gdy wykonywane prace w tym samym miejscu przekroczą 12 miesięcy.

Takie okoliczności bardzo często pojawiają się w najpopularniejszej z branż wykonywanych przez polskie firmy, czyli w branży budowlanej (Bauindustrie).

Przyjrzymy się tej tematyce bliżej.

Jak się okazuje, problemy pojawiają się już przy samym obliczaniu czasu trwania prac.

Za początek prac uznaje się już działania przygotowawcze podjęte na terenie budowy, a kończą zazwyczaj podpisaniem protokołu odbioru.

Problem może jednak pojawić się, jeżeli w ramach jednego przedsiębiorstwa wykonywanych jest kilka projektów. Przedsiębiorcy mogą zadawać sobie pytanie – czy należy zsumować czas trwania wszystkich wykonywanych zleceń, czy jednak okres 12 miesięcy naliczany będzie oddzielnie dla każdej z budów?

W takiej sytuacji należy zweryfikować, czy pomiędzy wykonywanymi pracami istnieje związek: gospodarczy, organizacyjny, techniczny bądź ekonomiczny – fakt, że wykonywane są przez tę samą firmę, nie musi koniecznie oznaczać powstania zakładu podatkowego.

Jeśli prace mają różnych zleceniodawców, a wykonywane są w różnych miejscach niezależnie od siebie, nie występuje pomiędzy nimi żaden związek.

Jeśli jednak ukończenie jednej z budów jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnej, pojawia się między nimi zależność mogąca przełożyć się na powstanie zakładu podatkowego.

Istotnym jest również, że przestój prac (np. z powodu niekorzystnej pogody) nie jest jednoznaczny z przerwaniem okresu 12 miesięcy.

Instytucją weryfikującą czy zakład podatkowy powstał, oraz wzywającą do ewentualnych korekt podatku jest odpowiedni Finanzamt.

Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z powstawaniem zakładów podatkowych i tym, jak wpływają one na delegowanie pracowników do Niemiec czy Austrii zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!