2019-07-02 08:23:29
Zasiłek Krankengeld w Niemczech

Zasiłek Krankengeld to świadczenie chorobowe wypłacane osobom, które przez dłuższy czas nie są zdolne do podjęcia bądź kontynuowania zatrudnienia z powodu choroby oraz osobom przebywającym w szpitalu lub placówce rehabilitacyjnej.

O ten zasiłek ubiegać się mogą osoby, których pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale również bezrobotni pobierający zasiłek Arbeitslosengeld. Podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez niemiecką kasę chorych jest pisemne poświadczenie przez lekarza niezdolności do pracy.

Przez pierwsze 42 dni (6 tygodni) niedyspozycji pracownika zasiłek wypłacany jest przez zakład pracy. Po tym czasie obowiązek ten przejmuje Krankenkasse, czyli niemiecka kasa chorych. Jeśli natomiast pracownik zachorował w ciągu pierwszych 4 tygodni zatrudnienia, to zasiłek wypłacany jest od początku przez Krankenkasse.

Wysokość zasiłku chorobowego to ok. 70% ostatniego wynagrodzenia brutto. Jest on wypłacany za dni kalendarzowe (także soboty i niedziele) przez 78 tygodni na każde 3 lata po poświadczeniu przez lekarza braku zdolności do wykonywania pracy.

O kolejny zasiłek chorobowy starać się można po 3 latach, jeśli wnioskodawca przez 6 miesięcy nie był niezdolny do pracy z powodu tej samej choroby oraz przez minimum 6 miesięcy podczas tych 3 lat był czynny zawodowo.

Zapisz się do Newslettera!