2019-07-08 08:32:02
Zasiłek wychowawczy Elternegeld

Elterngeld to zasiłek wychowawczy wypłacany w Niemczech przez placówkę ds. zasiłków rodzicielskich – Elterngeldkasse.

Zasiłek ten przysługuje rodzicom małych dzieci spełniających poniższe warunki:

Państwo niemieckie stanowi miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu
Dziecko mieszka wspólnie z wnioskodawcą.
Dziecko jest wychowywane samodzielnie – jest pod opieką rodziców.
Praca nie jest wykonywana na pełny etat.
W roku poprzedzającym narodziny dziecka nie może zostać przekroczony próg dochodowy w wysokości 250 000 € w przypadku samotnego rodzica oraz 500 000 € w przypadku obojga rodziców.

Kwota zasiłku Elterngeld zależy od wypłaty netto uzyskiwanej przed narodzinami dziecka. Procent zasiłku zmniejsza się wraz ze wzrostem kwoty zarobków, np.:

 

1000 – 2000 € -> 67%
> 1200 € -> 65 %
2770 € -> 1800 € – najwyższa stawka możliwa do uzyskania

W przypadku zarobków mniejszych niż 1000 € kwota świadczenia powiększa się o 1% za każde 20 € poniżej 1000 €.

Rodziny, w których jest dwoje dzieci do lat trzech lub troje i więcej do szóstego roku życia powoduje podwyższenie kwoty zasiłku o 10% (min. 75 €). Na wieloraczki przyznawany jest dodatek w kwocie 300 € na drugie i każde następne dziecko.

Zasiłek Elterngeld można otrzymywać przez okres od 2 do 14 miesięcy. W przypadku, gdy matka dziecka pobierała das Mutterschaftsgeld (zasiłek macierzyński), to czas otrzymywania zasiłku rodzicielskiego skraca się do 10 miesięcy.

Zapisz się do Newslettera!