2020-08-06 14:47:06
Zaświadczenie A1 a podstawy prawne

Decydując się na delegowanie pracowników za granicę, nie można zapominać o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczno – zdrowotne. Ważne jest odpowiednie wybranie miejsca w którym składki będą opłacane.  Możliwe jest zatem opłacanie składek na ubezpieczenie w Polsce – jeśli delegowanie odbywa się na podstawie artykułu 12 lub 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Artykuł 12 ustawy mówi o tym, że „osoba który wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie prowadzi tam swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną delegowaną osobę.”

Pracownicy delegowani np. na cały rok mogą zatem mieć składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane w Polsce. Warto jednak dopilnować, aby nie doszło do powstania zakładu podatkowego. W takim przypadku bowiem składki musiałyby być odprowadzone w kraju delegowania od pierwszego dnia pracy.

Artykuł 13 ustawy informuje, że osoby wykonujące pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich  podlegają pod ubezpieczenia państwa w którym ma miejsce zamieszkania oraz wykonuje większość prac w tym państwie. Jeśli pracownik nie wykonuje większości prac w jednym państwie, pod uwagę mogą zostać wzięte inne czynniki – np. miejsce siedziby firmy w której zatrudniony jest pracownik.

Jeśli zatem zatrudniają Państwo pracowników, którzy wykonywać będą pracę w dwóch krajach lub więcej (np. Polska i Niemcy) ubezpieczenie społeczno – zdrowotne również nie będą musiały być odprowadzane w kraju delegowania.

Powyższe rozróżnienie jest niezwykle ważne w momencie występowania o zaświadczenie A1, ponieważ we wniosku należy uwzględnić m.in. przebieg zatrudnienia pracownika, ale również obroty czy też miejsce rejestracji siedziby firmy.

Jeśli szukają Państwo informacji odnośnie delegowanie pracowników i pozyskiwania zaświadczenia A1 zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!