2022-04-12 08:36:55
Zaświadczenie A1 dla obywateli państw trzecich

Do wydania zaświadczenia A1 niezbędne jest prawidłowe ustalenie miejsca zamieszkania. Od 29.03.2022 zmieniły się zasady obowiązujące w ZUS w tym zakresie, dlatego zebraliśmy dla Państwa najważniejsze informacje podsumowujące wprowadzone zmiany.

Każdy obywatel tzw. państw trzecich (w Polsce będą to przede wszystkim osoby z Ukrainy) starający się o zaświadczenie A1 musi posiadać legalne miejsce zamieszkania w Polsce oraz spełnić dodatkowe warunki – dzięki zmianom wprowadzonym 29 marca, złagodzone zostały niektóre wymagania:

1. Korzystanie z ochrony czasowej przez osoby uciekające przed konfliktem na Ukrainie zostało dodane do tytułów pobytowych umożliwiających otrzymanie A1.

2. Osoby składające wniosek o A1 nie będą już miały obowiązku dołączenia do dokumentów certyfikatu rezydencji podatkowej – jeśli we wnioskach składanych przed03 brakowało tego dokumentu, ZUS nie będzie już prosił o jego uzupełnienie.

3. Obywatele Gruzji, Mołdawii i Ukrainy mogą otrzymać zaświadczenie na podstawie paszportu biometrycznego umożliwiającego ruch bezwizowy.

4. Obywatele Ukrainy którzy opuści kraj po 23 lutym 2022 mają prawo legalnie przebywać w Polsce przez okres 18 miesięcy – pod warunkiem, że mają one zamiar osiedlić się w Polsce (pobyt przestaje być legalny, jeśli dana osoba opuści nasz kraj na dłużej niż miesiąc). Na tej podstawie osoby te mogą starać się o zaświadczenie A1, które zostanie wydane na okres nie dłuższy niż do 24.08.2023.

Dodatkowo, osoby te nie potrzebują pozwolenia o pracę w Polsce, a po 9 miesiącach od dnia przybycia do Polski mogą się one starać o uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy na okres trzech lat – co pozwoli oczywiście również na wydanie zaświadczenia A1 na okres nie przekraczający ważności karty pobytu.

5. Aby możliwe było legalne delegowanie pracowników z Ukrainy do Niemiec powinny one przez co najmniej miesiąc poprzedzający delegowanie przebywać i podlegać pod ubezpieczenia społeczne w Polsce.

Ponieważ przepisy dotyczące legalizacji pobytu pracowników Ukrainy dynamicznie się zmieniają co ma wpływ również na wydawania zaświadczeń A1 niezbędnych do legalnego delegowania pracowników do Niemiec, warto na bieżąco śledzić aktualne informacje udostępniane na stronie ZUS.

Zapisz się do Newslettera!