2019-12-10 11:43:33
Zaświadczenie A1

Zaświadczenie A1 wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to zaświadczenie wymagane, aby potwierdzić, że pracownik delegowany do Niemiec lub innego kraju UE podlega pod ubezpieczenie społeczne w Polsce. Jest dokumentem wymaganym dla pracowników delegowanych oraz przebywających w podróży służbowej za granicą.

Na podstawie A1 możliwe jest delegowanie pracowników do Niemiec, należy jednak pamiętać, że w przypadku pracowników pochodzących z kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. obywatele Ukrainy czy Białorusi), niezbędna będzie dodatkowo wiza Vander Elst. Dokument A1 powinien posiadać nie tylko pracownik delegowany, ale również właściciele firm świadczący usługi poza granicami kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem UE 883/2004, zaświadczenie A1 zostanie wydane przedsiębiorcy, który prowadzi swoją działalność głównie w Polsce. Dla pracowników delegowanych ważne jest aby planowany pobyt nie trwał dłużej niż 24 miesiące.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać złożony osobiście przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Zgłoszenia dokonuje się w odpowiednim oddziale ZUS – można to zrobić zarówno osobiście jaki i pocztą lub online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Czas oczekiwania na zaświadczenie zależny jest od poprawności składanego wniosku – jeśli jest kompletny, dokument A1 można uzyskać właściwie od ręki. W przypadku błędnie złożonej dokumentacji uzyskanie zaświadczenia może wydłużyć się nawet do kilku miesięcy.

Aby pracownik delegowany był w pełni przygotowany do wykonywania pracy za granicą, powinien posiadać kartę EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego). Kartę należy pozyskać w oddziale NFZ, a jej posiadanie potwierdzi prawo do opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej.

Może się zdarzyć, że prace wykonywane za granicą przedłużą się, co spowoduje, że zaświadczenie A1 traci ważność. Rozwiązaniem na tę sytuację jest złożenie wniosku o przedłużenie ważności dokumentu.- należy w tym celu podać okoliczności, które spowodowały nieprzewidziane wydłużenie pracy. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, aby kontynuować zlecenie konieczne będzie opłacanie składek w kraju oddelegowania.

Zaświadczenie A1 jest dokumentem niezbędnym do pracy za granicą i jest weryfikowane przez zagraniczne instytucje.

Jeśli szukają Państwo pomocy w pozyskaniu zaświadczenia A1 zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!