2023-06-14 07:34:42
Zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego

Zaświadczenie z KRK jest dokumentem, który w Polsce niezbędny będzie do wykonywania określonych zawodów takich jak nauczyciel, policjant czy agent celny. Część osób, które zdecydują się na prowadzenie działalności w Niemczech również będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności – np. przedsiębiorcy, którzy starać się będą o uzyskanie licencji agencji pracy tymczasowej do wniosku dołączą zaświadczenie o niekaralności prezesa spółki (oraz w razie potrzeby dla innych członków zarządu).

Kto otrzyma zaświadczenie o niekaralności?

Informację dotyczącą danych zgromadzonych w KRK można uzyskać zarówno dla każdej osoby fizycznej, jak i dla podmiotu zbiorowego (np. dla spółki osobowej czy kapitałowej) – w zależności od tego kogo dotyczy zapytanie, różnić się będzie wniosek o wystawienie zaświadczenia. Składając zapytanie o udzielenie informacji o osobie, we wniosku należy podać dane zgodne z dokumentem tożsamości, m.in. imię (imiona) nazwisko (również rodowe lub przybrane) imiona rodziców, PESEL, miejsce urodzenia i zamieszkania czy obywatelstwo. Dodatkowo należy wskazać cel w jakim potrzebne jest uzyskanie zaświadczenia oraz rodzaj i zakres danych, które mają znaleźć się w zaświadczeniu.

We wniosku o zaświadczenie dla podmiotu zbiorowego należy podać nazwę firmy, adres siedziby firmy, numer KRS przedsiębiorstwa a także wskazać postępowanie w związku z którym niezbędne jest udzielenie informacji oraz podać rodzaj i zakres danych o jakie składany jest wniosek.

W jaki sposób można składać zapytanie o wniosek?

Wnioskowanie o zaświadczenie o niekaralności można złożyć na trzy sposoby, które różnić się będą od siebie terminem oczekiwania na wydanie zaświadczenia:

• Osobiście w punkcie informacyjnym KRK (zlokalizowanych w sądach) właściwym dla miejsca zameldowania. Informację można wtedy uzyskać niezwłocznie.

• Listownie, przesyłając zapytanie do odpowiedniego punktu KRK – zaświadczenie zostanie odesłane w ciągu 7 dni.

• Drogą elektroniczną – aby było to możliwe, niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego, oraz konta w systemie e-KRK. Wnioskując o zaświadczenie przez Internet informację zwrotną otrzymają Państwo najczęściej tego samego dnia.

Po złożeniu wniosku osobiście lub elektronicznie, czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia może w wyjątkowych sytuacjach wydłużyć się do 7 dni.

Ile to kosztuje?

Koszt uzyskania zaświadczenia również będzie zależny od sposobu wnioskowania i wyniesie 30 zł jeśli zapytanie składane jest osobiście lub listownie (opłatę można wtedy wnieść za pomocą znaków opłaty sądowej, w systemie e-płatności, gotówką w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości). Opłata składana przy wniosku elektronicznym wynosi 20 zł i jej uregulowanie możliwe jest jedynie poprzez system płatności KRK.

Zapytanie do KRK można również złożyć przez pośrednika (osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych). Należy wtedy uregulować opłatę skarbową w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo (nie będzie dotyczyć, jeśli upoważnienie dostanie najbliższa rodzina: małżonek, dziecko, rodzic, dziadek lub rodzeństwo).

Jeśli planują Państwo wprowadzić swoją działalność na rynek niemiecki i poszukują Państwo pomocy w tej kwestii zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!