2020-07-14 12:59:51
Zmiany w delegowaniu od 30 lipca 2020 - część druga

Pozostając w temacie zmian dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług przedstawiamy kolejne zmiany wchodzące w życie od 30 lipca bieżącego roku.

Delegując pracownika do Niemiec należy pamiętać nie tylko o konieczności przestrzegania opisanych w ustawie warunków zatrudnienia, o których więcej przeczytają Państwo tutaj. Dyrektywa zobowiązuje do przestrzegania wymogów państw przyjmujących również w zakresie:

1. Przepisów BHP w miejscu pracy: przed rozpoczęciem pracy za granicą, warto zapoznać się z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Delegując pracowników od Niemiec należy pamiętać o Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)czyli Wspólnej Niemieckiej Strategii Ochrony Pracowników oraz Sozialgesetzbuch (SGB– Kodeksie socjalnym. Do podstawowych obowiązków pracodawcy delegującego pracowników do Niemiec należy: analiza zagrożeń i dostosowanie w oparciu o nią środków ochrony oraz dostosowanie wszystkich firmowych procesów do zasad BHP.

2. Ochrony zatrudnienia osób w ciąży: zarówno ciężarne jak i osoby tuż po urodzeniu dziecka chronią specjalne przepisy, które znaleźć można w Mutterschutz – ustawa o ochronie macierzyństwa. Osoby w ciąży mogą pracować maksymalnie 8,5 godziny dziennie – zabroniona również jest praca w nocy oraz w weekendy czy święta, chociaż w niektórych branżach dopuszczalne są wyjątki – np.. w gastronomii. Pracownik delegowany do Niemiec nie może zostać zwolniony do 4 miesięcy po zakończeniu ciąży, a przerwy przewidywane dla matek karmiących (godzina przerwy na 8 godzin pracy) nie mogą negatywnie wpłynąć na wypłacane wynagrodzenie czy premie.

3. Równego traktowania: Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz czyli niemiecka ustawa o równouprawnieniu w prawie pracy ma chronić przed dyskryminacją ze względu na wiek, płeć, pochodzenie czy światopogląd. Równe traktowanie należy zapewnić na wszystkich etapach współpracy – od zatrudnienia pracownika, przez warunki pracy (wynagrodzenie, możliwość awansu itp.) aż do rozwiązania umowy – wypowiedzenie noszące znamiona dyskryminacji może zostać unieważnione.

Aby rozwiać pojawiające się wątpliwości związane z rozliczeniem pracowników delegowanych do Niemiec czy Austrii warto skonsultować się ze specjalistą. Zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!