2020-07-07 10:40:34
Zmiany w delegowaniu od 30 lipca 2020

Ustanowiona 28 czerwca 2018 roku zmiana w dyrektywie 96/71/WE dotycząca oddelegowania pracowników wchodzi w życie od 30 lipca 2020. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany na jakie powinni przygotować się przedsiębiorcy.

1. Ograniczenie czasowe: od 31 lipca pracownicy delegowani będą mogli przebywać za granicą jedynie 12 miesięcy – w uzasadnionych przypadkach z możliwością przedłużenia pobytu do maksymalnie 18 miesięcy.
O fakcie wydłużenia prac należy poinformować odpowiedni organ celny przed upływem dwunastomiesięcznego okresu pracy. Zawiadomienie należy złożyć pisemnie lub mailem. Co ważne, przedsiębiorcy nie otrzymają potwierdzenia złożenia wniosku ani decyzji, dlatego należy pamiętać aby wniosek był poprawnie złożony i zawierał:

Imiona, nazwiska pracowników oraz daty urodzenia;

Dokładne miejsce zatrudnienia;

Przyczynę wydłużenia pracy;

Planowany okres wykonywania prac.

Jeżeli termin ten zostanie przekroczony pracodawca będzie zobowiązany do zagwarantowania wszystkich warunków pracy obowiązujących w Niemczech.

2. Minimalne wynagrodzenie: pracodawca powinien pamiętać nie tylko o niemieckiej minimalnej krajowej, ale także o różnicach w obowiązujących stawkach ze względu na rodzaj wykonywanej pracy czy tez kwalifikacje danego pracownika. Pracownik delegowany powinien otrzymać taką samą płacę jak Niemcy zatrudnieni na tym samym stanowisku.  Warto pamiętać, że zasady te obowiązują nie tylko w zakresie podstawowego wynagrodzenia, ale również wypłacanych dodatków (np. za nadgodziny, gratyfikację z okazji świąt czy pracę w trudnych warunkach).

3. Pracownikowi przebywającemu w Niemczech należy zagwarantować płatny urlop w zakresie przewidywanym przez niemieckie ustawodawstwo. Pracownicy nie powinni wykonywać zleceń również w dni ustawowo wolne od pracy w Niemczech – przed delegowaniem warto zweryfikować w jakie dni wypadają święta wolne od pracy, ponieważ mogą się one od siebie różnić w zależności od Landu.

4. Okresy pracy: podczas wykonywania zlecenia, pracownik nie powinien przekroczyć maksymalnego czasu pracy w Niemczech, czyli 48 godzin tygodniowo – wy wyjątkowych sytuacjach może to być 60 godzin, pracodawca ma jednak obowiązek wyrównać czas pracy w późniejszych tygodniach tak, aby w 6-miesięcznym okresie rozliczenia czas pracy wynosił średnio 8 godzin dziennie. Pracodawca delegujący pracowników do Niemiec powinien przestrzegać zasad zapisanych w Arbeitszeitgesetz– niemieckiej ustawie o czasie pracy.

Powyższe zmiany nie dotyczą firm z sektora transportu – Parlament Europejski planuje osobne zmiany i wdrożenie regulacji. W związku z tym ustawa AEntG z dnia 18.07.2017 jest dalej aktualna.

Delegowanie pracowników może być skomplikowanym procesem, w którym należy zwracać uwagę nie tylko na prawo obowiązujące w kraju delegowania, ale również zmiany wprowadzane przez instytucje Unii Europejskiej, dlatego wszelkie pytania warto omówić ze specjalistą.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!