2020-04-02 12:20:29
Zmiany w delegowaniu pracowników do Niemiec

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak przygotować się na delegowanie pracowników do Niemiec w czasie trwającej epidemii. W tym artykule odpowiemy na najczęstsze pytania związane z obecną sytuacją i jak się do niej przygotować.

1. Czy Polacy mogą nadal świadczyć pracę w Niemczech?

Zgodnie z decyzją ministra ds. wewnętrznych zakaz wyjazdu do Niemiec obowiązuje obecnie jedynie pracowników sezonowych – wykonujących zlecenia głównie w okresie wakacyjnym w branży hotelarskiej, gastronomicznej czy ogrodniczej. Delegowanie pracowników do Niemiec, którzy realizują kontrakty (np. budowlane) pozostaje legalne. Aby pracownicy delegowani mogli przekroczyć granicę powinni przygotować dokumenty, które pozwolą na udowodnienie celu ich pobytu – umowę o pracę, czy specjalne zaświadczenie od pracodawcy. Dokumenty te należy mieć przy sobie przekraczając granicę aby w razie potrzeby okazać odpowiednim służbom.

2. Czy pracownicy powinni zjechać do domów?

Obecnie warto wstrzymać się z decyzją o powrocie do Polski. Każda osoba wracająca z Niemiec zostaje objęta dwutygodniową kwarantanną. Oznacza to, że pracownicy delegowani nie będą mogli podjąć pracy przez przynajmniej 14 dni. Landy, w których pracuje wielu Polaków (głównie na terenie Niemiec Wschodnich) proponują wprowadzenie diet dla pracowników przygranicznych, którzy zdecydują się na pozostanie na terenie Niemiec.

Jeśli pracownik delegowany zdecyduje się na powrót do Polski, warto przygotować go do sprawnego i bezpiecznego przekroczenia granicy, np. pomagając w uzupełnieniu karty lokalizacyjnej, którą należy złożyć przy wjeździe do Polski.

3. Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie z ZUS?

Ustawa antykryzysowa, która weszła w życie 1 kwietnia przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS dla osób samozatrudnionych oraz przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników. Wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można złożyć droga elektroniczną, lub listownie.

W przypadku znaczącej utraty dochodów i niemożności uregulowania składek na ubezpieczenie w niemieckiej kasie chorych, piata księga kodeksu socjalnego – Sozialgesetzbuch (SGB V) pozwala na wnioskowanie o odroczenie tych składek.

4. Odroczenie zaliczek na podatek

Pracodawcy, których działalność jest zarejestrowana do numeru VAT w Niemczech i dokonują rocznych rozliczeń mogą liczyć na wstrzymanie obowiązku odprowadzania następujących składek:

• Umsatzsteuer (podatek VAT)

• Einkommensteuer (podatek dochodowy) – dotyczy tylko działalności gospodarczych

• Körperschaftsteuer (podatek od osób prawnych)

Wniosek o odroczenie powyższych zaliczek można złożyć w odpowiednim Finanzamt.

5. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo pracowników delegowanych na budowie?

Liczba pracowników jednocześnie wykonujących zlecenie powinni zostać dostosowana do pomieszczenia tak, aby mogli zachować od siebie bezpieczną odległość (minimum 2 metry) lub pracować w osobnych pomieszczeniach. Warto ustalić stały skład pracowników w aucie (jeśli w ten sposób przemieszczają się do pracy) i nie wymieniać ich – w razie potrzeby zwiększyć liczbę kursów do pracy.

Jeśli pracownicy delegowani mieszkają razem, jedna osoba wyposażona w środki ochrony (maseczka, rękawiczki, płyny dezynfekujące) powinna wychodzić na zakupy, zachowując przy tym wszelkie środki ochrony (m.in. pamiętać o umyciu rąk i twarzy po powrocie do domu oraz praniu odzieży w 60°).

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację i pojawiające się w związku z tym nowe ograniczenia będziemy na bieżąco informować Państwa o sytuacji przedsiębiorców i pracowników delegowanych w Niemczech.

Jeśli delegowanie pracowników do Niemiec nadal budzi Państwa wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!