2022-02-01 08:16:22
Zmiany w Mini-job w 2022 roku

Niemiecki rząd wprowadził zmiany zasad obejmujących osoby zatrudnione w Niemczech na tzw. Mini-job. Na co należy się przygotować, planując krótkoterminowe zatrudnienie pracowników?

Zgłoszenie pracownika

Pracodawcy oferujący pracownikom zatrudnienie krótkoterminowe, mają obowiązek zgłoszenia ich do Mini-job Zentrale. Od stycznia 2022 roku, przy zgłaszaniu pracownika niezbędne jest podanie nazwy ubezpieczenia zdrowotnego, którym objęty zostanie dany pracownik (składki na ubezpieczenie będą odprowadzane z wynagrodzenia Mini-job, chyba, że pracownik objęty jest dodatkowym, np. prywatnym ubezpieczeniem).

Wprowadzone zostało dodatkowe uproszczenie dla pracodawców – po wysłaniu zgłoszenia do centrali, pracodawca otrzyma automatycznie informację o tym, czy rejestrowana osoba podejmowała już inne zatrudnienie krótkoterminowe w danym roku kalendarzowym. Jest to o tyle istotne, że pracę w ramach Mini-job można zlecać jedynie przez 3 miesiące (70 dni roboczych) w ciągu roku, dlatego informacja ta pozwala pracodawcy zweryfikować, na jak długo może on zaproponować tę formę zatrudnienia.

Wzrost wynagrodzenia

Niemiecki minister pracy Hubertus Heil zapowiedział, że wraz z planowaną na październik podwyżką płacy minimalnej w Niemczech, wzrośnie również stawka pracowników krótkoterminowych. Obecnie wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach Mini-job nie może przekroczyć 450 euro miesięcznie. Od 1 października wyniesie ono 520 euro/msc, co zbiegnie się w czasie ze wzrostem płacy minimalnej w Niemczech do 12 euro. Zgodnie z zapowiedziami rządu, ma dzięki temu dojść do uregulowania zatrudnienia krótkoterminowego w oparciu o 10 godzinny tydzień pracy, za który przysługiwać będzie wynagrodzenie minimalne.

Zapisz się do Newslettera!