2021-11-03 09:00:43
Federalny Sąd Pracy w Niemczech

Czym jest Bundesarbeitsgericht (BAG)?

To najwyższa instancja w niemieckim sądownictwie pracy. Jest to jeden z pięciu najwyższych sądów federalnych w Niemczech.

Federalny Sąd Pracy rozstrzyga spory, które dotyczą kwestii ujętych w ustawie o sądzie pracy (Arbeitsgerichtsgesetz.)

Sąd pracy wyróżnia dwa sposoby rozstrzygania sporów – różnią się one ze względu na rodzaj wydawanego wyroku (Urteil vs Beschluss) oraz ze względu na sposób prowadzenia postępowania sądowego.

Procedury Beschluss wymagają od sądu przedstawienia niezbędnych dowodów i faktów w sprawach, wiążą się zatem z koniecznością przeprowadzenia śledztwa sądowego. Wykorzystuje się je zatem do rozstrzygania sporów w kwestiach związanych z przestrzeganiem ustaw i aktów dotyczących prawa pracy np. w przypadku orzeczeń dotyczących układów zbiorowych.

Procedury Urteil dotyczą sporów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w kwestiach związanych z istniejącym zatrudnieniem lub w sporach związanych z ustaniem zatrudnienia. Główne obszary rozstrzygane w tym procesie przez BAG, obejmują przede wszystkim zagadnienia:

• poprawności postanowień dotyczących wypowiedzenia umowy między pracownikiem a pracodawcą oraz przestrzegania tych postanowień;

• roszczeń dotyczących wypłaty wynagrodzenia lub premii dodatkowej;

• urlopów oraz wypłat wynagrodzeń i dodatków urlopowych;

• wydawania dokumentów od pracodawcy;

• poprawnego stosowania zapisów dotyczących zakazów konkurencji.

Rozstrzyganie sporów w indywidualnych kwestiach to tylko jedno z zadań Federalnego Sądu Pracy. Do jego głównych zadań należy również dbanie o jednolite orzecznictwo w zakresie prawa pracy oraz wzięcie odpowiedzialności za dalszy rozwój prawa, głównie w dziedzinach, w których nie obowiązuje jednolite ustawodawstwo ze względu na brak odpowiednich aktów prawnych, lub celowe pozostawienie obszarów prawa wolnych do interpretacji przez sądy.

Od roku 1999 siedziba Federalnego Sądy Pracy znajduje się w Erfurcie.

Zapisz się do Newslettera!