2023-01-23 08:13:21
Kontrola Legalności Zatrudnienia - FKS

Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) to instytucja podlegająca pod niemiecki urząd celny – Zollamt, której zadaniem jest weryfikacja, czy pracodawca przestrzega wszystkich warunków zatrudnienia narzuconych przez niemieckie prawo.

Jako przedsiębiorcy delegujący pracownika do Niemiec, mają Państwo obowiązek przestrzegania tych samych zasad, co firmy zarejestrowane na terenie tego kraju. Kontrole mogą odbyć się, nawet jeśli nie istnieje podejrzenie naruszenia zasad, a jej przeprowadzeniem zajmuje się oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia właściwy dla miejsca zarejestrowania firmy lub miejsca wykonywania pracy.

Jakie warunki zatrudnienia może zweryfikować Kontrola Legalności Zatrudnienia?

Zadaniem FKS jest przede wszystkim zwalczanie tzw. pracy na czarno. Kontrolerzy zweryfikują jednak nie tylko to, czy pracownicy posiadają odpowiednie umowy o prace, ale też czy ich warunki ą przestrzegane. Naruszeniem zatem będzie:

• Niewypłacanie wynagrodzenia, lub wypłacanie stawek niższych niż minimalne gwarantowane wynagrodzenie;

• Nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie, lub odprowadzanie ich w nieprawidłowej wysokości;

• Brak dokumentów pracowniczych: umów o pracę, zaświadczeń A1 czy wiz Vander Elst – w przypadku pracowników delegowanych z państw trzecich;

• Przekroczenie maksymalnej normy czasu pracy;

• Niewypłacanie dodatków do wynagrodzenia – za nadgodziny czy pracę w święta;

• Niezgłoszenie pracownika do wymaganych instytucji: ZUS, Finanzamt czy Zollamt;

• Nieprzestrzeganie zasad dotyczących BHP czy równego traktowania.

Jak przygotować się do kontroli?

Najważniejsze o czym należy pamiętać podczas każdej kontroli przeprowadzanej przez niemiecki instytucje to fakt, że pracodawca zobowiązany jest do brania w niej czynnego udziału. Należy zatem wpuścić urzędnika do pomieszczeń, które wymagają sprawdzenia czy przedstawić do wglądu wszystkie dokumenty, o które zostaną Państwo poproszeni.

W przypadku wykrycia naruszeń, konsekwencje jakie grożą pracodawcy ze strony FKS to przede wszystkim dotkliwe kary finansowe, zwłaszcza, jeśli wykroczenie się powtarza.

Aby mieć pewność, że Państwa działalność w Niemczech jest prowadzona prawidłowo, warto współpracować ze specjalistą w kwestii legalnego delegowania pracowników. Jeśli szukają Państwo pomocy w tej kwestii, zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!