2023-05-31 12:55:31
Koszty prowadzenia działalności w Polsce a w Niemczech

Decydując się na założenie firmy wielu przedsiębiorców rozważa wkroczenie na rynek Niemiecki, ze względu na perspektywę wyższych obrotów firmy. Założenie i prowadzenie spółki z o.o., lub jej odpowiednika w Niemczech, czyli GmbH, wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności oraz poniesienia konkretnych kosztów. Poniżej prezentujemy ich porównanie.

Koszty założenia spółki

Pierwsze koszty, o jakich należy pamiętać jeszcze przed rozpoczęciem działalności, to nie tylko wysokość wkładu własnego, ale również opłaty związane z rejestracją spółki.

W Polsce są one zdecydowanie niższe – do założenia spółki z o.o. minimalny wymagany wkład własny wynosi jedynie 5 tys. zł, natomiast w Niemczech będzie to 25 000 euro, z czego połowę należy posiadać przed zarejestrowaniem działalności. Różnicę zobaczyć można również w wysokości opłat niezbędnych do założenia firmy –  w Niemczech wyniosą one około 1000 euro (wliczając w to koszty notarialne, wpis do rejestru handlowego stworzenie listy udziałowców spółki i zameldowanie działalności w urzędzie miasta). Koszt rejestracji spółki z o.o. zależeć będzie od wysokości kapitału zakładowego – jeśli wynosi on 5 000 zł, opłaty sięgną około 1000 zł i obejmą taksę notarialną, wpis do KRS, sporządzenie wypisów z aktu i podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wysokość podatków

Każde działające przedsiębiorstwo, zarówno w Niemczech jak i w Polsce będzie mieć obowiązek odprowadzania odpowiednich podatków – ich rodzaj i wysokość zależeć może od rodzaju przedsiębiorstwa. Koszty, na jakie warto się przygotować to:

Podatek VAT – o ile sama rejestracja do VAT UE w obu Państwach jest darmowa, różnić się będzie jego wysokość. W Polsce podstawowa stawka VAT wynosi 23%, natomiast dla wybranych towarów – np. jedzenia, leków czy produktów dla dzieci możliwe jest zastosowanie niższej stawki VAT wynoszącej 8% lub 5%. W Niemczech podstawowa stawka VAT wyniesie 19%, a obniżona, dotycząca podstawowych produktów spożywczych, książek czy wyrobów medycznych wynosi 7%.

Podatek CIT, czyli podatek opłacany przez osoby prawne w Polsce uzależniony jest od wysokości rocznych obrotów firmy – podstawowa stawka podatku wynosi 19%, natomiast obniżona, która może być stosowana przez przedsiębiorstwa, których obroty nie przekraczają 2 mln euro rocznie oraz firmy w pierwszym roku prowadzenia działalności wynosi 9%. W Niemczech przedsiębiorstwa nie mogą liczyć na obniżenie stawki podatku od osób prawnych – Körperschaftsteuer (KSt), dodatkowo firmy mają obowiązek doliczenia do niego podatku solidarnościowego, co daje w sumie ostateczną stawkę podatku wynoszącą 15,852%. Dodatkowo spółki GmbH powinny odprowadzać podatek handlowy od działalności gospodarczej – Gewerbesteuer (GewSt) opłacanego do gminy w formie kwartalnych zaliczek. Jego ostateczna wysokość będzie się różnić w zależności od miejsca prowadzenia działalności i wyniesie około 15%.

Podatek od dochodów kapitałowych, który obejmie zyski dla wspólników spółki w postaci dywidendy jest opodatkowany zarówno w Polsce jak i w Niemczech i wynosi odpowiednio 19% dla spółki z o.o. i 25% (+5,5% podatku solidarnościowego) dla GmbH.

Koszt utrzymania pracownika

Różnica w kosztach zatrudnienia pracownika w Polsce i Niemczech wynika nie tylko z różnicy w wysokości wynagrodzenia, ale również z liczby i wysokości pozapłacowych składników wynagrodzenia, które w Polsce wyniosą średnio 18,4% a w Niemczech około 22,1%.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Zarówno w Polsce jak i w Niemczech istnieją instytucje wspierające przedsiębiorców we wsparciu osób z niepełnosprawnością w formie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. W Polsce jest to PFRON, w Niemczech odpowiedzialną instytucją będzie Federalna Agencja pracy (Bundesagentur für Arbeit) przy współpracy z Federalnym Stowarzyszeniem Urzędów Integracyjnych  i głównymi ośrodkami opieki społecznej. W przypadku przedsiębiorstw, które nie zatrudniają wystarczającej liczby pracowników z niepełnosprawnością, obowiązkowe jest odprowadzanie składek – w Niemczech jest to roczna składka do funduszu wspierającego zatrudnienie, jeśli firma zapełnia ponad 20 etatów, a osoby z niepełnosprawnością nie stanowią co najmniej 5% pracowników.

W Polsce, pracodawca który zatrudnia powyżej 25 osób, a pracownicy z niepełnosprawnością nie stanowią co najmniej 6%, odprowadza miesięczną składkę do PFRON obliczaną na podstawie liczby etatów w firmie i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Porównując koszty prowadzenia firmy można zauważyć, że finansowo zdecydowanie bardziej opłacalne jest założenie spółki z o.o. Jeśli prowadzą, lub planują Państwo założyć firmę w Polsce i myślą Państwo o wejściu na zachodni rynek zapraszamy do kontaktu zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!