2021-09-03 08:07:46
Niemiecki numer przedsiębiorstwa - Betriebsnummer

Zatrudnienie pracowników w Niemczech możliwe jest po uzyskaniu numeru przedsiębiorstwa – Betriebsnummer. Jest to ośmiocyfrowy numer niezbędny do zgłoszenia pracowników do niemieckiego funduszu ubezpieczeń społecznych – Sozialversicherungsträge, pozwala również na identyfikację założonej firmy w Niemczech w statystykach federalnej agencji zatrudnienia – Bundesagentur für Arbeit.

W jaki sposób uzyskuje się Betriebsnummer?

Obowiązek zawnioskowania o nadanie numeru firmy leży po stronie pracodawcy, jednak nie musi on tego robić osobiście. Wystąpić o numer może również upoważniony przedstawiciel taki jak doradca podatkowy w Niemczech. Wniosek składa się droga elektroniczną, poprzez platformę internetową federalnej agencji pracy. Wyjątek stanowić będą prywatne gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników na zasadzie „mini-job” oraz firmy górnicze i te prowadzące swoją działalność na morzu (np. rybołówstwo) – one po nadanie numeru powinny zgłosić się do Deutsche Rentenversicherung w Knappschaft-Bahn-See). Przy zgłoszeniu niezbędne jest podanie m.in. formy prowadzonej działalności, adresu zatrudnienia pracowników czy danych kontaktowych firmy.

Warto pamiętać, że numer niezbędny jest do zatrudnienia pracowników w Niemczech bezpośrednio w danym przedsiębiorstwie i dotyczy również stażystów oraz mini-job.

Polscy pracodawcy powinni złożyć wniosek o nadanie numeru przed planowanym zatrudnieniem pierwszego pracownika, który zostanie zgłoszony do niemieckiego systemu ubezpieczenia społecznego. Firma będzie mieć taki obowiązek, jeżeli zweryfikowane zostanie, że działalność  prowadzona jest głównie na terenie Niemiec, a nie w Polsce. Aby to ocenić, sprawdzone może zostać m.in. miejsce rejestracji firmy; proporcje obrotów (aby możliwe było pozyskanie dla pracownika dokumentu A1, minimum 25% obrotu firmy powinno być osiągane na terenie Polski) czy okres przez jaki wykonywane są prace w Niemczech.

Czy można zmienić numer firmy?

Betriebsnummer jest nadawany automatycznie i nie ma możliwości wybrania pożądanego numeru firmy. Nie ma również potrzeby jego aktualizowania w momencie zatrudnienia nowych pracowników ani nadania osobnego numeru dla rozliczeń np. kadry zarządzającej.

Jednak w przypadku zmiany danych firmy, lub zakończenia działalności niezbędne jest niezwłoczne powiadomienie o tym odpowiedniej instytucji. Ponieważ nieaktualne informacje mogą mieć wpływ na błędne dane w statystykach zatrudnienia lub nieprawidłowe obliczanie podatków od sprzedaży, zaniechanie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kar finansowych.

Numer podatkowy otrzymają również przedsiębiorcy starający się o uzyskanie licencji agencji pracy tymczasowej w Niemczech.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w złożeniu wniosku o nadanie Betriebsnummer, zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!