2023-03-24 09:07:37
Odpowiedzialność firmy zamawiającej w Austrii

Podejmując się zlecenia budowlanego w Austrii, mogą spotkać się Państwo z pojęciem – Auftraggeberhaftung, czyli „odpowiedzialnością klienta”. Oznacza ono, że firmy zlecające w Austrii wykonanie usług budowlanych (czyli wykonujących prace z zakresu odnawiania, remontowania, konserwacji, czyszczenia, modyfikacji czy niszczenia budynków) podwykonawcy, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności wobec austriackiego zakładu ubezpieczeń oraz urzędu skarbowego. Dojdzie do tego w sytuacji, w której wskazane instytucje nie będą miały możliwości wyegzekwowania należności od firmy podwykonawczej, np. w wypadku ogłoszenia przez nią upadłości.

Aby z góry zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością, austriackie firmy często korzystają z możliwości potrącenia z góry 25% należnego podwykonawcy wynagrodzenia. Środki te są następnie wpłacane do instytucji odpowiedzialnej za ich dalszą redystrybucję tych środków do ubezpieczalni i urzędu skarbowego.

Jak się przed tym zabezpieczyć?

W przypadku firm, których zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane w Austrii, uniknięcie potrącenia możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu działalności w ogólnym wykazie HFU, czyli spisie rzetelnych firm budowlanych – aby to zrobić należy złożyć wniosek osobiście, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu klienta WEB-BE (WEBEKU).

Jeśli prowadzą Państwo firmę zarejestrowaną w Polsce, a zatrudnione u Państwa osoby pracują krócej niż 183 dni i posiadają zaświadczenie A1, ponieważ podlegają pod polski system ubezpieczeń społecznych, powyższe zasady nie będą obowiązywać.

W takiej sytuacji warto podpisać umowę z klientem, w której wskazane będzie, że klienta nie dotyczy odpowiedzialność za zobowiązania podwykonawcy, w związku z czym nie ma potrzeby pomniejszania wynagrodzenia o 25%. Klient może jednak potrącić 5% wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia zaliczek na podatek.

Czy potrącenie można odzyskać?

Środki można odzyskać dzięki przesłaniu do urzędu skarbowego w Wiedniu odpowiedniego wniosku, który znajdą Państwo na stronie austriackiego ministerstwa finansów.

We wniosku należy podać dane firmy a także szczegóły faktur, za jakie zostało dokonane potrącenie. Jeśli wykonywali Państwo kilka zleceń, wniosek należy złożyć dla każdej budowy osobno. Środki zostaną zwrócone na konto wskazane we wniosku w ciągu dwóch tygodni od jego złożenia.

Zapisz się do Newslettera!