2022-04-05 11:25:08
Pozwolenie na pobyt i pracę osób z Ukrainy w Berlinie

Osoby, które uciekając przed wojną postanowiły zatrzymać się w Berlinie, mogą otrzymać zezwolenie na pobyt na terenie stolicy Niemiec. W tym celu powinny one złożyć wniosek o udzielenie ochrony czasowej dla uchodźców z Ukrainy.

Procedura wnioskowania o pozwolenie na pobyt jest maksymalnie uproszczona  i składa się jedynie z kilku kroków:

1. Złożenie wniosku online o udzielenie ochrony czasowej. Automatycznie wysyłane jest potwierdzenie wniosku w formacie PDF, które do zakończenia procedury wystawienia oficjalnego pozwolenia, jest dokumentem wystarczającym do pobytu i podjęcia pracy na terenie Berlina.

2. W odpowiedzi na wniosek ustalany jest indywidualny termin spotkania z urzędnikiem – szczegóły i data rozmowy wysyłana jest mailem.

3. W dniu ustalonej rozmowy należy stawić się w urzędzie z wypełnionym wnioskiem o zezwolenie na pobyt oraz dodatkowymi dokumentami:

• Dokument tożsamości (paszport, dowód itp.);
• 1 zdjęcie biometryczne;
• Zaświadczenie o złożeniu wniosku online o udzielenie ochrony czasowej;
• Potwierdzenie zakwaterowania w Berlinie, lub decyzja Krajowego Urzędu ds. Uchodźców (Landesamt für Flüchtlingsangelegen – LAF) o przydzieleniu do Berlina.

Pozwolenie na pobyt wydawane jest zazwyczaj od razu po zakończonej wizycie. Osoby, które je otrzymały mogą legalnie przebywać oraz pracować na terenie Berlina. Aby otrzymać pozwolenie, osoby muszą spełnić dwa warunki:

• Być obywatelem Ukrainy lub bezpaństwowcem, który do 24 lutego 2022 mieszkał stale na terenie Ukrainy, a także członkowie ich rodzin.

• Posiadać stałe zakwaterowanie w Berlinie (np. u rodziny, czy znajomych) lub zostać przydzielonym do Berlina przez urząd ds. uchodźców – LAF.

Powyższe zasady obowiązują pracowników szukających zatrudnienia w firmach zarejestrowanych w Niemczech.

Zapisz się do Newslettera!