2021-07-27 08:30:08
Prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech

Ubezpieczenie od wypadków zawarte w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym obejmuje każdego pracownika zatrudnionego w Niemczech w ramach umowy o pracę.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe pokrywa pracodawca i obowiązują one wszystkich, niezależnie od wymiaru czasu pracy czy wysokości dochodu, również pracowników delegowanych do Niemiec. Pozwala ono na zabezpieczenie w razie wypadku w pracy lub w drodze do/z niej, a także w razie wystąpienia choroby zawodowej. Pracownicy mogą liczyć na pokrycie kosztów opieki medycznej czy rehabilitacji,  a także wypłatę zasiłku: np. powypadkowego – Verletztengeld, pielęgnacyjnego – Pflegegeld czy wyrównawczego – Übergangsgeld. Zabezpiecza ono również prawo do renty w przypadku utraty zdolności do pracy lub wypłatę zasiłku pogrzebowego w razie śmierci ubezpieczonego.

Ustawowe ubezpieczenie chroni jednak jedynie w sytuacji, w której wypadek związany był bezpośrednio z wykonywaną pracą. Ze względu na to, wiele osób zatrudnionych w Niemczech decyduje się na zakup prywatnego ubezpieczenia wypadkowego, które zagwarantuje ochronę również w czasie wolnym. Czy warto?

Koszt ubezpieczenia zależy od jego sumy oraz zakresu ochrony – standardowa suma ubezpieczenia powinna wynosić minimum pięciokrotność rocznego dochodu ubezpieczanego, natomiast jest ona ustalana indywidualnie z ubezpieczalnią. Oprócz podstawy bardzo często zagwarantowane są dodatkowe świadczenia takie jak:

a) Pokrycie kosztów akcji ratunkowych;

b) Rehabilitacje;

c) Operacje kosmetyczne;

d) Renta wypadkowa;

e) Gipsgeld – jednorazowe świadczenie wypłacone w razie złamania itp.

Większość ubezpieczalni gwarantuje ochronę nie tylko w Niemczech, ale również jeśli do wypadku dojdzie za granicą. Na zakup prywatnego ubezpieczenia powinny zdecydować się przede wszystkim osoby prowadzące w Niemczech własną działalność – Gewerbe, ponieważ nie podlegają one pod ustawowe ubezpieczenia wypadkowe. Jest to również dobry wybór dla osób aktywnych – do 2/3 wypadków dochodzi poza pracą – prywatne ubezpieczenie pozwoli na pokrycie kosztów hospitalizacji lub zagwarantuje dodatkowe odszkodowanie w przypadku niepełnosprawności czy śmierci.

Zapisz się do Newslettera!