Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/exywavbisx/domains/euro-lohn.eu/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
euro-lohn.eu
2019-10-08 08:35:03
Rodzaje spółek w Niemczech

Zakładanie firmy w Niemczech stawia przed przedsiębiorcą konieczność wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności. Na jaki rodzaj przedsiębiorstwa mogą zdecydować się osoby decydujące się na zakładanie spółki w Niemczech?

Spółka GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung):

Podobnie jak w Polsce, najpopularniejszym rodzajem przedsiębiorstwa w Niemczech jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby założyć spółkę GmbH w Niemczech niezbędny jest wkład własny w wysokości 25 000 euro, oraz dopełnienie szeregu formalności w odpowiednich urzędach oraz instytucjach. Siedziba firmy bezwzględnie musi znajdować się w Niemczech. Ważne jest również dopilnowanie aby nazwa spółki nie pokrywała się z innymi, już zarejestrowanymi, powinna być również możliwie najbardziej szczegółowa. Istnieje bowiem ryzyko odrzucenia jej przez sąd rejestrowy. Pomimo tego, zakładanie firmy w Niemczech będącej spółką GmbH jest relatywnie proste, a większość przedsiębiorców decyduje się na ten wariant działalności, również ze względu na to, że cieszy się on dużym zaufaniem wśród potencjalnych kontrahentów. Jeśli przeszkodą w rozpoczęciu tej formy działalności jest wysokość wkładu własnego, prawo niemieckie dopuszcza również założenie spółki UG, o charakterystyce bardzo zbliżonej do GmbH – jednak kapitał założycielski może wynosić jedynie 1 euro.

Gewerbe:

Jednoosobowa działalność gospodarcza cieszyła się kilka lat temu niezwykłym powodzeniem wśród polskich pracowników, ze względu na możliwość założenia jej, bez potrzeby posiadania pozwolenia, które niezbędne było do podjęcia zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Jednak nawet po uchyleniu obowiązku posiadania pozwolenia na pracę, Gewerbe pozostało popularnym rodzajem działalności w celu prostszego oraz tańszego świadczenia pracy. Należy jednak dopilnować, aby działalność Gewerbe prowadzona była zgodnie z prawem, i nie została zakwalifikowana jako Scheinselbständigkeit – działalność pozorowana. Aby mówić o rzeczywistej jednoosobowej firmie, przedsiębiorca powinien między innymi: sam ustalać miejsce oraz czas trwania pracy, aktywnie podejmować współpracę z klientami oraz poszukiwać nowych oraz zajmować się kwestiami organizacyjnymi. Wiąże się to również z wszelkim ryzykiem prowadzenia własnej działalności – wynagrodzenie zależne jest od faktycznie wykonanej pracy, za którą przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi.

Jeśli prowadzone jest Gewerbe, a mimo to wykonywana praca ma charakter zatrudnienia na etat (stawka godzinowa, obowiązek pracy w konkretnym miejscu w wyznaczonym czasie w ramach współpracy z jednym przedsiębiorstwem) zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi grożą kary m.in. za nieodprowadzanie składek społecznych oraz podatku.

Spółka akcyjna:

Dla osób zakładających firmę w Niemczech, które nie chcą otwierać spółki GmbH, alternatywę stanowi Aktiengesellschaft (AG) – niemiecka spółka akcyjna. Choć wymaga dwukrotnie większego wkładu własnego, a sam proces jej założenia jest droższy, niż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest niezwykle atrakcyjna ze względu na poważanie i prestiż, jakim cieszy się wśród przedsiębiorców. Aby mówić o spółce akcyjnej, niezbędny jest wpis do rejestru handlowego, publikacja informacji o powołaniu spółki w Monitorze Federalnym oraz posiadanie akcji o wartości minimum 1 euro. Odpowiedzialność finansowa akcjonariuszy ogranicza się do wniesionego kapitału.

Spółka komandytowa – KG:

Zakładana przed dwóch lub więcej wspólników, z czego jeden pełni funkcję komplementariusza, będącego stroną aktywną, oraz pasywnego komandytariusza. Ze względu na to, że głównym zadaniem komandytariusza jest wniesienie kapitału początkowego, jego odpowiedzialność finansowa ogranicza się jedynie do tego wkładu. Komplementariusz, bardziej zaangażowany w reprezentowanie i działalność spółki, odpowiada całym swoim majątkiem.

Istnieje również działalność będąca swego rodzaju fuzją dwóch powyższych – Spółka komandytowo-akcyjna (KGaA). Założenie takiej spółki w Niemczech wymaga wkładu w wysokości 50 000 euro. Wspólnikami są odpowiadający własnym majątkiem komplementariusze oraz akcjonariusze. Działalność tego rodzaju pozwala na ścisłą kontrolę nad funkcjonowaniem spółki, a jednocześnie pozwala akcjonariuszom na łatwiejszy obrót swoimi udziałami, niż ma to miejsce w przypadku spółki komandytowej.

Spółka cywilna – GbR:

Dzięki temu, że nie wymaga wkładu własnego, a o ile umowa nie stanowi inaczej, odpowiedzialność i zyski dzielone są równo pomiędzy wszystkich wspólników, wybierana jest często przez początkujących przedsiębiorców. Cechuje się dość dużą swobodą w działaniu – dopóki obroty nie przekroczą 500 000 euro lub roczny zysk nie osiągnie progu 50 000, przedsiębiorcy nie mają obowiązku prowadzenia odpowiednich ksiąg. Większość ustaleń dotyczących działania spółki zostaje zawarte w umowie i zastępuje regulacje narzucone przez ustawę. Wiąże się jednak z ogromną odpowiedzialnością osobistą wszystkich wspólników oraz niekorzystnym rozliczeniem podatkowym.

Podobnie jest w przypadku zawiązania spółki jawnej (OGH). Łatwiejsze pod względem formalnym jest wprowadzanie zmian składu spółki – nowi wspólnicy muszą jednak pamiętać o tym, że ponoszą odpowiedzialność za wszystkie działania i zobowiązania firmy – również te podjęte przed ich przystąpieniem do spółki. Odpowiedzialność finansowa za podjęte decyzje obejmuje cały majątek i nie wygasa jeszcze przez pięć lat po odstąpieniu od spółki.

Spółka partnerska – Partnerschaft:

Jest to najlepszy rodzaj działalności dla osób wykonujących tzw. wolny zawód, które decydują się na wspólne prowadzenie działalności na podstawie umowy notarialnej. Nie można jednak za jej pośrednictwem prowadzić żadnej działalności handlowej. Ponieważ zarezerwowana jest jedynie dla konkretnych zawodów (np. prawników czy lekarzy), jest najmniej popularnym rodzajem spółki na rynku niemieckim.

Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w powyższym temacie –  zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy lub na numer telefonu 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!