2020-02-07 10:12:23
Rozliczenie podatku w Niemczech

Każdy pracownik, którego dochody opodatkowane były na terenie Niemiec – również pracownik delegowany, którego zaliczki na podatek odprowadzane były w Niemczech, ma prawo rozliczyć się w niemieckim urzędzie skarbowym  – Finanzamt. Aby rozliczenie podatku było poprawne, warto pamiętać o niezbędnych dokumentach oraz zasadach obowiązujących przy rozliczeniu. Niezbędne dokumenty to przede wszystkim Lohnsteuerbeschainigung – karta wydawana przez pracodawcę oferującego zatrudnienie w Niemczech, po zakończonym roku podatkowym, będąca odpowiednikiem polskiego PIT 11. Obowiązek wystawienia karty podatkowej posiadają zarówno pracodawcy niemieccy jak i polskie przedsiębiorstwa delegujące pracowników do Niemiec, jeśli zdecydują się one na opłacanie zaliczek na podatek w tym kraju.

Na dokumencie znajdują się podstawowe dane osobowe podatnika oraz szczegółowe informacje dotyczące dochodów, opłaconego podatku czy odprowadzanych składek. Polscy obywatele powinni również dostarczyć do urzędu zaświadczenie EOG, które należy uzupełnić i podbić w polskim urzędzie skarbowym. Aby było to możliwe, niezbędne będzie również rozliczenie przed właściwym urzędem w Polsce, najczęściej na PIT 36 z załącznikiem ZG.

Dodatkowe dokumenty o jakie może zapytać Finanzamt zależą w głównej mierze od sytuacji danego podatnika. Do rozliczenia wspólnego niezbędne będą informacje dotyczące małżonki, a pracownicy zatrudnieni w Niemczech, którzy pobierają niemiecki zasiłek (np. Krankengeld) powinni przedstawić decyzję potwierdzającą ten fakt.

Po więcej  informacji o dokumentach jakie warto zachować podejmując zatrudnienie w Niemczech przeczytają Państwo tutaj.

Czy każdy pracownik delegowany ma obowiązek rozliczyć podatek w Niemczech?

Obowiązek rozliczenia podatku zależy przede wszystkim od klasy podatkowej, których w Niemczech istnieje aż sześć. Osoby pracujące na 1. klasie podatkowej nie mają takiego obowiązku – jednak rozliczenie jest bardzo często korzystne, gdyż podatnik otrzymuje zwrot podatku. Obowiązku rozliczenia nie maja również małżonkowie pracujący na 4 klasie podatkowej – obowiązek pojawia się jednak jeśli przyznana została 4 klasa z faktorem. Deklarację do urzędu złożyć powinni również podatnicy z kombinacją klas 3 i 5 (przewidziana dla małżonków, których dochody znacznie się różnią) oraz klasą 6 (sugerująca, że w ciągu roku praca świadczona była dla kilku pracodawców). Niezależnie od klasy podatkowej, obowiązek rozliczenia posiada każda osoba, która otrzymała wezwanie do rozliczenia.

Jakie korzyści wynikają z rozliczenia w niemieckim urzędzie skarbowym?

Wielu podatników rozliczenie traktuje jako sposób na otrzymanie dodatkowych pieniędzy. Możliwość odzyskania nadpłaconego podatku nie jest jednak jedyną korzyścią płynącą z rozliczenia podatku osób zatrudnionych w Niemczech. Złożenie deklaracji podatkowej w odpowiednim urzędzie  pozwala na uregulowanie swojej sytuacji – nie trzeba się wtedy obawiać  korespondencji z urzędu czy kary finansowej nałożonej przez urząd za brak rozliczenia w odpowiednim terminie.

Warto zadbać o to, aby deklaracja złożona w urzędzie zawierała odpowiednie i aktualne informacje oraz niezbędne dokumenty. Ponieważ niemieckie instytucje kontrolują poprawność rozliczeń podatkowych, dlatego warto tę kwestie oddać w ręce specjalistów.

Zapisz się do Newslettera!