2018-07-22 20:38:46
Optymalizacja podatkowa

OPTYMALIZACJA PODATKOWA – co to jest i kiedy można ją zastosować?

Optymalizacja podatkowa, to możliwość zmniejszenia wysokości podatku dochodowego opłacanego w niemieckim fiskusie a zwiększenie comiesięcznego wynagrodzenia pracownika delegowanego. Jest to możliwe dzięki doliczeniu poniesionych kosztów oraz przysługujących ulg dla każdego podatnika, który legalnie wykonuje pracę w Niemczech. Korzystanie z ulgi powoduje, że delegowanie pracowników do Niemiec staje się bardzie korzystne, dzięki możliwości obniżenia kosztów zatrudnienia.

Możliwe jest złożenie wniosku o przyznanie kwoty wolnej od podatku nie tylko na rok, ale nawet na dwa lata podatkowe!

Co można odliczyć, aby kwota wolna od podatku uległa zwiększeniu?

Bardzo ważne są koszty odliczenia od przychodów takich opłat jak:

– dojazdy pomiędzy miejscem zamieszkania w Polsce a pracą na terenie Niemiec oraz miejscem wykonywania pracy a miejscem zamieszkania w Niemczech

– podwójne gospodarstwo domowe, czyli pracownik delegowany utrzymuje dom/mieszkanie na terenie Polski oraz posiada rachunki potwierdzające koszty związane z noclegiem w Niemczech (mogą być to umowy najmu lub rachunki za hotele itp.)

– wydatki związane z pracą jak np. kursy kształcenia zawodowego, literatura fachowa, narzędzia czy ubranie robocze

– składki na organizacje zawodowe

– opłaty alimentacyjne, które ponosi pracownik delegowany

– wydatki na opiekę nad dziećmi i ich nauczanie

– koszty związane z utrzymaniem potrzebujących członków rodziny

– kwota ryczałtowa dla osób niepełnosprawnych

– koszty kształcenia zawodowego pełnoletniego dziecka

W ten sposób koszty uzyskania przychodu a w tym wydatki poniesione przez podatnika, będą naliczone w trakcie roku podatkowego wpływając na rozliczenie pracownika delegowanego poprzez obniżenie podatku.

Należy jedynie pamiętać, że przyznanie przez urząd kwoty obniżenia podatku wiąże się w większości przypadków z obowiązkiem złożenia rocznej deklaracji podatkowej w Finanzamt czyli niemieckim urzędem skarbowym.

Zapisz się do Newslettera!