2020-03-19 09:09:19
Zasady wydawania zaświadczenia A1

Zaświadczenie A1 to dokument potwierdzający, że osoba zatrudniona za granicą, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne opłacane na terenie Polski.

W poprzednim artykule tłumaczyliśmy jakie warunki musi spełnić pracownik, aby otrzymać zaświadczenie.
Istnieją również wymagania, które musi spełnić przedsiębiorstwo zatrudniające osobę delegowaną do pracy.

Aby możliwe było pozyskanie dokumentu A1, przedsiębiorstwo zatrudniające pracownika musi wykazać, że działalność prowadzona jest głównie na terenie Polski.
W tym celu zostały stworzone specjalne kryteria, biorące pod uwagę:

• Liczbę pracowników którzy wykonują pracę za granicą oraz liczbę pracowników w Polsce;

• Liczbę umów z kontrahentami podpisanych przez przedsiębiorstwo w Polsce i za granicą;

• Obroty firmy – (minimum 25% całkowitego obrotu powinno być osiągane w Polsce);

• Miejsce zarówno rekrutacji pracowników jak i podpisywania umów z nimi;

• Kraj, w którym zarejestrowana jest siedziba firmy;

• Okres zatrudnienia pracownika – powinien przynajmniej przez miesiąc poprzedzający oddelegowanie pracować na trenie Polski.

ZUS weryfikując możliwość wystawienia A1 analizuje wszystkie kryteria, dostosowując je do przedsiębiorstwa – w uzasadnionych przypadkach może również wziąć pod uwagę inne przesłanki, pod warunkiem, że są dopasowane do konkretnej sytuacji.

Wniosek o wydanie A1 powinien złożyć pracodawca planujący delegowanie pracowników, ewentualnie zainteresowany pracownik.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie pozyskania zaświadczenia A1 zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem 509 434 327.

 

 

Zapisz się do Newslettera!