2024-02-09 16:09:34
ZUS dla pracowników oddelegowanych za granicę w 2024 roku

Drogi Przedsiębiorco
Nadejście nowego roku to nie tylko nowe wyzwania i plany do zrealizowania, ale niestety również dokładna analiza zmian, które należy wprowadzić, aby w dalszym ciągu legalnie delegować swoich pracowników do pracy za granicą. Jednym z takich obowiązków jest śledzenie zmian związanych z naliczaniem składek ZUS dla pracowników delegowanych. Podstawą składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników delegowanych jest przychód zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.
ZUS określa prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W roku 2023 była to kwota 6935 zł. Aktualne przeciętne wynagrodzenie wynosi 7824 zł, porównując rok do roku, wzrost wynosi aż 12,8%. Ta zmiana niestety spowoduje znaczący wzrost wysokości składek dla przedsiębiorców.
W skład ubezpieczenia społecznego wchodzą składki na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w procentach i wynoszą:
– składka emerytalna – 19,52% podstawy
– składka rentowa – 8,00% podstawy
– składka chorobowa – 2,45% podstawy
– składka wypadkowa – od 0,67 do 3,33 % podstawy (stopa procentowa jest zróżnicowana i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży, w której działa firma)
– Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2,45% podstawy łącznie.

 

W związku z tymi zmianami, pracodawca zobowiązany jest do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru ustalonej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, nie niższej niż 7.824 zł.
W przypadku gdy dochód pracownika delegowanego w danym miesiącu wyniesie mniej niż 7.824 zł lub będzie równy tej kwocie, to podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie faktyczny dochód uzyskany przez pracownika w danym okresie rozliczeniowym.

 

Jeśli masz wątpliwości dotyczące naliczania składek ZUS warto skorzystać z doświadczonego biura podatkowego, który rozliczy pracownika zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zapisz się do Newslettera!